Nghĩa của từ Yêu Sách là gì? Thông tin chi tiết về Yêu Sách

Nghĩa của từ Yêu Sách là gì? Thông tin chi tiết về Yêu Sách. Vậy thì ngay sau đây hãy chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết dưới đây về Nghĩa của từ Yêu Sách là gì?

Xem ngay

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ yêu sách trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ yêu sách trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ yêu sách nghĩa là gì.

nghia-cua-tu-yeu-sach

Nghĩa của từ Yêu Sách là gì?

– I. đgt. Đòi hỏi, bắt buộc phải đáp ứng điều gì. Vì nghĩ là mình có quyền được hưởng: yêu sách chủ phải tăng lương, giảm giờ làm.

– II. dt. Điều yêu sách: đáp ứng mọi yêu sách của công nhân bác bỏ các yêu sách vô lí.

Cảm ơn bạn rất nhiều khi đã theo dõi hết bài viết ” Nghĩa của từ Yêu Sách “. Chúng tôi nhất định sẽ giúp cho bạn giải đáp những vấn đề cũng như thắc mắc của bạn.